و اما مراحل کار :
1) برنامه Bochs رو دانلود و روي گوشي نصب کنيد

2) فايل SDL.zip رو دانلود و Extract کنيد و به مسير /Sd Card/SDL انتقال بديد

3) برنامه Bochs رو از لينک زير دانلود Unzip و روي کامپيوتر نصب کنيد

4) حالا Qemu Manager رو دانلود Unzip و نصب کنيد

5) به مسير start/All Programs/Bochs بريد و Disk Image creation tool رو اجرا کنيد (محيط داس)
6) حالا از شما مي پرسه که روي هارد مي خواهيد يا فلاپي که شما مینويسيد hd و بعد Enter


7) بعد از شما نوع image رو مي پرسه که شما مینويسيد flat و بعد Enter


8) در اين مرحله حجمي رو که به ويندوز بايد اختصاص بديد رو ميپرسه که براي ويندوز XP کمتر از 1.5 گيگابايت جواب نميده پس بزنيد 1500 چون به مگابايت هست با کمي تقريب


9) نام فايل رو خواهد پرسيد که شما بزنيد c.img


تا اينجا يک ايميج خالي ايجاد کرديد که بايد ويندوز رو روش نصب کنيد
10) برنامه Qemu Manager رو که در مرحله 4 نصب کرديد اجرا کنيد
11)طبق تصوير زير گزينه New Virtual Machine را از منوي VM انتخاب کنيد


12) در پنجره باز شده در قسمت General نام ماشين مجازي رو Windows XP بنويسيد و روي Next کليک کنيد


13) در پنجره بعدي در قسمت Memory Size ميزان رمي رو که ميخواهيد به ويندوز اختصاص بديد بنويسيد که بايد با توجه به رم گوشي باشه. مثلا اگه رم گوشي 1 GB هست 512 بزنيد و بعد Next رو بزنيد


14) روي Finish کليک کنيد


15) طبق عکس زير به بخش Drives بريد


16) طبق عکس Hard Disk 0 رو انتخاب کنيد و مسير فايل image خالي رو که ايجاد کرديد رو وارد کنيد و OK کنيد


17) حالا CD-ROM رو انتخاب و مسير فايل iso ويندوز رو وارد کنيد و OK کنيد


18) طبق عکس روي کليد Run کليک کنيد


19) اگه مراحل رو درست انجام داده باشيد بايد صفجه نصب ويندوز رو مشاهده کنيد.


20) تنها درايو موجود رو انتخاب و در پنجره بعدي Format NTFS رو انتخاب کنيد


21) منتظر نصب ويندوز باشيد که براي من حدود 1 ساعت کشيد
22) پس از تکميل مراحل نصب روي کليد Stop کليک کنيد و Yes رو بزنيد


23) فايل ايميج ساخته شده رو به SD Card پوشه SDL انتقال بديد
24) حالا فايل bochssrc.txt رو در همون مسير SDL داخل SD Card اجرا کنيد و تمام متن رو با متن زير جايگزين کنيد

کد:
megs: 256
cpu: count=1, ips=6000000, reset_on_triple_fault=1, ignore_bad_msrs=1
# filename of ROM images
romimage: file=BIOS-bochs-latest
vgaromimage: file=VGABIOS-lgpl-latest
vga: extension=cirrus, update_freq=25
pci: enabled=1, chipset=i440fx, slot1=cirrus
ata0: enabled=1, ioaddr1=0x1f0, ioaddr2=0x3f0, irq=14
ata1: enabled=1, ioaddr1=0x170, ioaddr2=0x370, irq=15
ata0-master: type=disk, path="c.img"
#ata0-slave: type=disk, path="d.img"
#ata1-master: type=disk, mode=vvfat, path=/sdcard/HDD, journal=vvfat.redolog
#type=cdrom, path="CD.ISO", status=inserted
boot: c
config_interface: textconfig
#display_library: x
# other choices: win32 sdl wx carbon amigaos beos macintosh nogui rfb term svga
log: bochsout.txt
sb16: enabled=1
mouse: enabled=1
sb16: wavemode=1, dmatimer=500000
clock: sync=none, time0=1

25) در متن بالا megs: 256 مقدار رم هست که حتما به مقداري که قبلا در مرحله 13 وارد کرديد تغيير بديد و فايل رو ذخيره و خارج شويد
26) حالا گوشي رو از کابل جدا کنيد و برنامه Bochs رو که در مرحله 1 نصب کرديد اجرا کنيد و منتظر لود ويندوز باشيد. ممکن هست تا 30 دقيقه منتظر بشيد. روي گوشي Galaxy W من با CPU 1.4 GHz حدود 14 دقيقه کشيد تا لود بشه
27) حالا از ويندوز روي آندرويد لذت ببريد


منبع : XDA